Zegar wiszący sprężynowy Świt

Zegar sprężynowy Świt
Części sprężynowego zegara Świt
Mechanizm sprężynowego zegara Świt
Mechanizm sprężynowego zegara Świt
Mechanizm sprężynowego zegara Świt
Mechanizm sprężynowego zegara Świt
Mechanizm sprężynowego zegara Świt
Mechanizm sprężynowego zegara Świt
Tarcza z mechanizmem sprężynowego zegara Świt
Mechanizm z tarczą sprężynowego zegara Świt
Wskazówki sprężynowego zegara Świt
Koło godzinowe gongu
Koło sterujące młoteczkami gongu
Mechanizm wahadła
Młoteczek gongu
Koło
Koło
Gong