Emil Birnbaum


                                  

 

 

Emil Birnbaum

 Emil Birnbaum  urodził się 26 sierpnia 1877r. w  Lobči w Czechach. Jego rodzina mogła poszczycić się posiadaniem wielu patentów związanych z osprzętem fotograficznym,  między innymi na ektromagnetyczną migawkę. Była również właścicielem zakładu kartoniarskiego. Emil Birnbaum  pierwszą firmę osprzętu fotograficznego założył w 1903r.  w Dolnim Maxovĕ i w Doksech. W 1912 roku oferował w  cenniku na 192 stronach  65 wyrobów związanych z fotografią. W 1917 roku przeniósł zakłady do rodzinnego Rumburka i rozszerzył asortyment.  Produkował aparaty, migawki Kala, obiektywy Doxa i Doxanar, a także osprzęt związany ze zdjęciami. Montował również aparaty innych firm umieszczając na nich swoje logo, co było normalną praktyką w tamtych czasach. Do swoich aparatów oferował też migawki i obiektywy  innych firm według życzenia zamawiającego.  Aparaty produkowane były w krótkich seriach, co umożliwiało ciągłe ich doskonalenie.   W 1938r. w wyniku przyłączenia czeskich terenów przygranicznych  do Rzeszy Niemieckiej,  przeniósł swoje zakłady do Pragi,  gdzie już wcześniej miał swój sklep fotograficzny. Firmę znacjonalizowano w 1946r